ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

 CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO

 

Tên nghề:   Lập tŕnh viên máy tính

Mă nghề:              thí điểm

Tŕnh độ đào tạo:    Cao đẳng

H́nh thức đào tạo:    Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:   02 năm học

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Cung cấp nguồn lao động lành nghề tŕnh độ cao đẳng trong lĩnh vực lập tŕnh máy tính đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng đầu vào của các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung hoặc phát triển các dự án phần mềm nói riêng ở nước ta với phươgn châm đào tạo: học để làm theo các dự án thực tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Học xong chương tŕnh này, sinh viên đạt được:

1.2.1. Kiến thức:

- Có hiểu biết và tư duy về lập tŕnh máy tính, tư duy logic;

- Hiểu và tŕnh bày được các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu (Schema, Table, Row, Column, Index, Entity, Hashing, Transaction, Data Backup, Data Recovery, Relationship Modeling, Data Normalization);

- Hiểu các khái niệm xác suất thống kê cơ bản (Population, Sample, Mean, Average, Sum, Confidence interval, Hypothesis);

- Hiểu các khái niệm cơ bản của mạng máy tính (IP Address, DNS, Port, Network Protocol, Internet Application Protocol, Types of Computer Network, Network Achitecture, Network Topologies, Network Communications technologies);

- Hiểu về các dạng ứng dụng công nghệ thông tin (Tính ứng dụng, Mô h́nh tổng quát, Môi trường ứng dụng);

- Hiểu quá tŕnh thiết kế, phân tích hệ thống; khái niệm và các tiêu chí của chất lượng phần mềm, các khái niệm, rủi ro và quy tŕnh quản trị dự án;

- Hiểu và thành thạo các thuật ngữ tiếng anh cơ bản trong ngành công nghệ thông tin;

- Hiểu các khái niệm, rủi ro và quy tŕnh quản trị dự án.

1.2.2. Kỹ năng:

- Sử dụng, ứng dụng tốt các thuật ngữ tiếng Anh cơ bản trong ngành công nghệ thông tin vào trong quá tŕnh lập tŕnh phần mềm;

- Sử dụng thành thạo một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (installation, DML Query, DDL Query, Data Normalization 3rd Level);

- Xây dựng được ứng dụng Web tĩnh (HTML 5, CSS3);

- Có khả năng lập tŕnh ít nhất một trong 3 ngôn ngữ: Java/C – C++/C# cơ bản;

- Khả năng lập tŕnh JavaScrip cơ bản và ứng dụng cho web;

- Khả năng quản trị dự án nhỏ;

- Có khả năng tự học để nâng cao tŕnh độ chuyên môn.

1.2.3. Thái độ:

- Hiểu và thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp;

- Có động lực trong nghề Công nghệ thông tin.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

       - Sau khi tốt nghiệp tŕnh độ cao đẳng nghề Lập tŕnh viên máy tính, sinh viên làm được công việc lập tŕnh phần mềm tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

       - Làm giáo viên trong các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo nghề Lập tŕnh viên máy tính (sau khi học bổ sung nghiệp vụ sư phạm nghề).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun:  26

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 82 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 375 giờ

Trong đó:

+ Khối lượng lư thuyết: 541 giờ;

+ Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1.494 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.660 giờ

Trong đó:

+ Khối lượng lư thuyết: 338 giờ;

+ Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1.322 giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung chương tŕnh:

 

Mă MH, 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tín
chỉ

Tổng
số

Trong đó


thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung

20

375

203

146

26

MHC 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MHC 02

Pháp luật

2

30

21

7

2

MHC 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MHC 04

Giáo dục quốc pḥng - An ninh

4

75

58

13

4

MHC 05

Ngoại ngữ (Anh văn)

7

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

62

1.660

338

1.267

55

II. 1

Môn học, mô đun cơ sở

24

475

179

272

24

MHLTV 06

Tiếng anh chuyên ngành

3

70

22

45

3

MHLTV 07

Tiếng anh giao tiếp

2

30

5

23

2

MHLTV 08

Kỹ năng mềm 1

2

45

15

28

2

MHLTV 09

Kỹ năng mềm 2

2

45

15

28

2

MHLTV 10

Nhập môn thống kê

2

30

23

5

2

MĐLTV 11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

30

7

21

2

MĐLTV 12

Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

75

15

57

3

MHLTV 13

Cơ sở toán cho tin học

2

30

23

5

2

MĐLTV 14

Tin học cơ bản I

3

60

27

30

3

MĐLTV 15

Tin học cơ bản II

3

60

27

30

3

II. 2

Môn học, mô đun chuyên môn

38

1.185

159

995

31

MĐLTV 16

HTML + CSS

3

75

15

58

2

MĐLTV 17

Java Scrip

4

90

26

60

4

MĐLTV 18

Cơ sở lập tŕnh: C# hoặc Java căn bản

3

75

13

58

4

MĐLTV19

Thực tập nghề nghiệp I

2

90

0

88

2

MHLTV 20

Phân tích thiết kế hệ thống

3

60

27

30

3

MĐLTV 21

Lập tŕnh hướng đối tượng: với C# hoặc Java

4

90

28

58

4

MĐLTV 22

Lập tŕnh Web (nội dung lập tŕnh ASP.Net, JSP, hoặc PHP)

4

90

29

58

3

MĐLTV 23

Đồ họa ứng dụng

3

75

15

57

3

MĐLTV 24

Thực tập nghề nghiệp II

4

180

2

176

2

MĐLTV 25

Thực tập nghề nghiệp III

4

180

2

176

2

MĐLTV 26

Thực tập tốt nghiệp

4

180

2

176

2

Tổng cộng

82

2.035

541

1.413

81

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương tŕnh

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện Nhà trường dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

- Quản lư, giáo dục sinh viên ngoài giờ

- Tổ chức cho sinh viên tới thăm quan, t́m hiểu tại một số doanh nghiệp liên quan phù hợp với nghề đào tạo...

 - Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ , thể dục thể thao , cầu lông , bóng đá, bóng chuyền,.., các câu lạc bộ ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9, Ngày giải phóng thủ đô 10/10, Ngày nhà giáo việt nam 20/11, Ngày quốc pḥng toàn dân 22/12 , Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày thành lập Đoàn 26/03, Ngày chiến thắng 30/04 và quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/05.

- Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động xă hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai - lũ lụt, thanh niên t́nh nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền pḥng chống ma tuư và các tệ nạn xă hội, tổ chức giao lưu kết nghĩa giữa Nhà trường với địa phương...

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện đối với tất cả các môn học, mô đun sau khi kết thúc môn học,mô đun.

Thời gian tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun phải thực hiện theo điều 12, điều 12 củaThông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương tŕnh đào tạo tŕnh độ trung cấp, tŕnh độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- H́nh thức thi kết thúc môn học, mô đun:

          + Viết / Vấn đáp / Thực hành

          + Viết + Thực hành

          + Vấn đáp + Thực hành

          ( Tùy theo tính chất của môn học, mô đun )

- Thời gian làm bài:

          + Lư thuyết.

                   . Viết: Từ 60 – 120 phút

                   . Vấn đáp: 20 phút chuẩn bị + 15 phút trả lời

          + Thực hành:

                   - Từ 2 – 4 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

        - Sinh viên phải học hết chương tŕnh đào tạo và có đủ điều kiện th́ sẽ được dự thi tốt nghiệp.

       - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lư thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

        - Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành sinh viên theo quy định.

4.5. Các chú ư khác:

- Điều kiện để được xem xét làm khóa luận tốt nghiệp:  những sinh viên có kết quả học tập của 3 kỳ học (kỳ I – Kỳ 3) từ khá trở lên; Trong toàn bộ khóa học, không có môn học, mô đun nào có điểm tổng kết dưới 5,0 sau lần thi thứ nhất.

- Sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp sẽ không phải thi tốt nghiệp.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đă kư)

 

ThS. Nguyễn Phúc Đức

 

 

                                                    

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 102 Phố Trung Kính - Phường Yên Ḥa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3784 9979