BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2014-2015

14/03/2016 | Số lượt đọc 1163 | Thể loại: Bài báo

 

  

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

 

 

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Năm học 2014-2015

 

 

 

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Họ và tên tác giả

Đơn vị công tác

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

1.        

Hợp đồng theo mẫu và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội

Số 03-2015

0866-756X

Nguyễn Công Đại

Phòng TCHC

2.        

Bàn về khái niệm Người tiêu dùng

Tạp chí Công thương

Số 3 Tháng 12/2014

0866-7756

Nguyễn Công Đại

3.        

Ứng dụng phần mềm Microsoft Office Frontpage xây dựng bài giảng điện tử môn Máy điện

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 119 Tháng 7/2015

1859-0810

Dương Thị Huyền

Nguyễn Việt Long

Khoa CN Điện- Điện tử

4.        

Kế toán doanh thu bán hàng theo quan điểm kế toán quản trị tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt nam

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Số 139 Tháng 4/2015

1859-1914

Đào Thị Giang

Đào Thị Thu Hà

Khoa Kế toán

5.        

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP: Tiền đề phát triển thị trường

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp                                     

Số 6/2015

1859-3887

Phan Đăng Ninh

Khoa Tài chính ngân hàng

6.        

Nghĩ về tính năng động của Hà Nội

Tạp chí Hữu nghị

Số 107-2015

1859-4573

Bùi Thị Tiến

7.        

Kiên Giang-Vùng đất giàu tiềm năng phát triển

Tạp chí Hữu nghị

Số 108-2015

1859-4573

Bùi Thị Tiến

8.        

Giảm áp lực trong học tập

Tạp chí Giáo dục và Thời đại

Số 12

( 22.3.2015)

1859-2937

Phạm Thị Hương

Khoa Khoa học

 cơ bản

9.        

Tạo tâm lý thoải mái để học hiệu quả

Tạp chí Giáo dục và Thời đại

Số 17

( 26.4.2015)

1859-2937

Phạm Thị Hương

10.     

Kinh nghiệm phát triển hệ thống bán lẻ ở Thái Lan thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Số 434 ( 9/2014)

0868-3808

Hồ Kim Hương

11.     

Hội nhập kinh tế quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tổ chức bán lẻ ở nước ta

Tạp chí Cộng sản

Số 95 ( 11-2014)

 

Hồ Kim Hương

12.     

Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán cho sinh viên Cao đẳng Kinh tế

Tạp chí Quản lý Giáo dục

Số 74 (7.2015)

1859-2910

Trần Thanh Nga

13.     

Kế hoạch nhỏ-Nỗi lo lớn

Tạp chí Báo Giáo dục và Thời đại Cuối tuần

Số 22 (31.5.2015)

1859-2937

Hà Thị Hằng

14.     

Không để ngôn ngữ thành rào cản trong giáo dục

Tạp chí Báo Giáo dục và Thời đại Cuối tuần

Số 23 (7.6.2015)

1859-2937

Hà Thị Hằng

15.     

Tiếp lửa đam mê nghiên cứu khoa học

Tạp chí Báo Giáo dục và Thời đại Cuối tuần

Số 24 (14.6.2015)

1859-2937

Hà Thị Hằng

16.     

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị quân đội tham gia giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Sơn La

Tạp chí Lao động và xã hội

Số 492 (1-15.12.2014)

0866-7643

Trần Thị Đào

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Họ và tên tác giả

Đơn vị công tác

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

17.     

Xây dựng môi trường văn hoá công nghệ internet giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hoá

Tạp chí Giáo dục

Số 3.2015

21896 0866 7476

Nguyễn Đức Trung

Khoa Khoa học

 cơ bản

18.     

Phân tích SWOT và những giải pháp xây dựng môi trường internet trong trường Cao đẳng, đại học ở Hà nội

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Số 5.2015

1859-3917

Nguyễn Đức Trung

19.     

Phân tích sách lược tối ưu hoá phương thức truyền thông trực tuyến trong giáo dục đại học

Tạp chí Giáo dục và xã hội

Số 11.2014

1859-3917

Nguyễn Đức Trung