BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2011-2012

03/07/2015 | Số lượt đọc 1065 | Thể loại: Bài báo

 


  

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

   

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Năm học 2011-2012

   

 

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Họ và tên tác giả

Đơn vị công tác

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

 

1.        

Nghiên cứu nhu cầu SV – cơ sở xây dựng chiếnl ược Marketing: Trường hợp nghiên cứu tại trường CĐCĐ Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ĐH KTQD

T8/2012

 

 

Phạm Hương Linh

Khoa Kế toán

 

2.        

Sự làm việc của khối xây chèn khi chịu tải trọng ngang

Tạp chí Người Xây dựng

T6&7/2012

0866-8531

Nguyễn Xuân Thông

Khoa Xây dựng

 

3.        

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo trì đường bộ ở Việt Nam hiện nay.

Tạp chí Người Xây dựng

T4&5/2012

0866-8531

Nguyễn Ngọc Hà

Khoa QTKD

 

4.        

Tổng quan về công nghệ Gis và ứng dụng các sản phẩm của Gis trong các hệ thống thông tin kinh tế

Tạp chí GDLL

Số 6-171/2011

 

 

Chu Thị Hồng Hải

Khoa CNTT

 

5.        

Thực trạng giảng dạy và học tập những NLCB của CN Mac-Lenin ở các trường ĐH-CĐ

Tạp chí Mặt trận điện tử

T8/2011

 

 

Phạm Thị Quyên

Khoa KHCB

 

6.        

Để môn học Những NLCB của CN Mac-Lenin hấp dẫn

Báo Giáo dục & Thời đại

Số 107-2011

 

 

Phạm Thị Quyên

Khoa KHCB

 

7.        

Vai trò nhà nước trong phát triển hệ thống bán lẻ: Kinh nghiệm của Nhật Bản

Tạp chí Đảng cộng sản online

29/6/2012

 

 

Hồ Kim Hương

Khoa KHCB

 

8.        

Đẩy mạnh vai trò của nhà nước trong việc phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

Tạp chính Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Số 367 – T6/2012

 

 

Hồ Kim Hương

Khoa KHCB

 

9.        

Phát huy vai trò của Đoàn TN trong giáo dục đạo đức truyền thống

Tạp chí Đảng cộng sản online

5/6/2012

 

 

Nguyễn Thị Minh Quý

Khoa KHCB

 

10.     

Những hướng khai thác tư tưởng và bài toán của PISA vào dạy học môn Toán ở trường THCS

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Số 57 – T5/2012

0868 -3719

Trần Thanh Nga

Khoa KHCB

 

11.     

Khai thác những tư tưởng, bài toán của PISA vào dạy học môn Toán cấp THCS theo hướng tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn

Tạp chí giáo dục

Số đặc biệt cuối năm 2011

21896-0866

Trần Thanh Nga

Khoa KHCB

 

12.     

Xử lý nước thải bằng hiệu ứng Fenton điện hóa

Tạp chí Dầu khí

 

 

0866-854X

Phạm Thị Minh

Phòng Khảo thí &ĐBCL

 

13.     

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình xử lý Congo đỏ bằng phương pháp Fenton điện hóa

Tạp chí Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam

 

 

0866 -7144

Phạm Thị Minh

Phòng Khảo thí &ĐBCL

 

14.     

Tính chất từ và đặc trưng điện của các cấu trúc MTJ hai lớp rào thế Co/Al2O3/Co/ Al2O3/Co

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Viện KH&CN Việt Nam

 

 

0866-708X

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Khoa học và Đối ngoại

 

15.     

The Magnetic Casimir effect between two parallel ferromagnetic plates

Communications in Physics

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Khoa học và Đối ngoại