BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2012-2013

03/07/2015 | Số lượt đọc 1073 | Thể loại: Bài báo


   

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Năm học 2012-2013 

 

 

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Họ và tên tác giả

Đơn vị      công tác

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

 

1.        

Thu hút FDI cho các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số 15-8/2012

 

 

Bùi Thị Hải Yến 

KhoaTài chính ngân hàng

 

2.        

Một cách tiếp cận độ tin cậy trên cơ sở chuyển đổi từ đại lường mờ sang đại lượng ngẫu nhiên

Tạp chí KHCN Xây dựng – Viện KHCN Xây dựng, Bộ Xây dựng

Số 1-3/2013

1859 - 1566

Nguyễn Hùng Tuấn

Khoa               Xây dựng

 

3.        

Tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong các trường ĐH, CĐ

Tạp chí Mặt trận – UBTƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Số 116-6/2013

1859 - 0276

Phạm Thị Quyên

Khoa             Khoa học cơ bản

 

4.        

Bao giờ cho tới … mã số định danh

Tạp chí eFinance – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính

Số 119-5/2013

1859 - 2767

Trần Thị Đào

Khoa             Khoa học cơ bản