BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2013-2014

03/07/2015 | Số lượt đọc 1235 | Thể loại: Bài báo


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Năm học 2013-2014

 

 

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Họ và tên tác giả

Đơn vị      công tác

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

1.        

Effect of thermal annealing on the ac impedance of Co(75)/Al2O3(2.3)/Co(5.0)/Al2O3(2.3)/Co(50) double-barrier MTJs

Current Applied Physics – Korean Physical Society

Số 14 (2014) 1389-1395

1567 – 1739

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

2.        

The magnetic Casimir interaction between  two parallel flat Cobalt slabs various with effective magnetic field amplitudes     

Journal of Science and Technology (technical universities)

Số 99A (2014) pp59-63

0868 – 3980

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

3.        

Nghiên cứu chế tạo và tính chất dẫn điện AC của các cấu trúc MTJ lai dạng hạt bằng kỹ thuật phổ trở kháng phức

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ các trường Đại học kỹ thuật 

Số 102 (2014)

0868 – 3980

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

4.        

Khảo sát hiện tượng Plasmon-Spin trên tiếp xúc dị thể dạng hạt Co-Ag có cấu trúc Nano

Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học SPKT Hưng yên

01 (2014)

 

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

5.        

Một biểu hiện của hiện tượng truyền xoắn spin và chắn spin trong hệ MTJ 2 lớp rào Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co

Tạp chí khoa học và công nghệ Viện Hàn Lâm KHCN VN

3B&3C (2014)

0866 – 708x

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

6.        

Phổ truyền qua của ánh sáng nhìn thấy ở hệ màng mỏng từ dạng hạt Co-Ag dưới tác dụng của từ trường ngoài .

 

Tạp chí khoa học và công nghệ Viện Hàn Lâm KHCN VN

3B&3C (2014)

0866 – 708x

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

7.        

Những nội dung cơ bản của giáo dục truyền thống cho SV các trường ĐH, CĐ

Tạp chí Mặt trận – Uỷ ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Số 119-9/2013

1859 - 0276

Phạm Thị Quyên

Khoa KHCB

8.        

Nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình bán lẻ truyền thống trong bối cảnh hội nhập

Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương – Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Số 432-8/2014

0868 – 3808

Hồ Kim Hương

Khoa KHCB

9.        

Hội nhập kinh tế quốc tế và sự chuyển đổi các mô hình tổ chức bán lẻ Việt Nam

Tạp chí Cộng sản – TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam

Số 92-8/2014

 

Hồ Kim Hương

Khoa KHCB

10.     

Thực trạng ứng dụng toán học trong dạy học toán cao cấp ở các trường ĐH, CĐ

Tạp chí Quản lý giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục

Số 61-6/2014

1859 - 2910

Trần Thanh Nga

Khoa KHCB

11.     

Khai thác câu hỏi kết thúc mở trong Pisa vào dạy học môn Toán cho HS THCS

Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục & Đào tạo

Số 336 kỳ 2-6/2014

21896 0866 7476

Trần Thanh Nga

Khoa KHCB

12.     

Hộ chiếu điện tử xu hướng tất yếu tại Việt Nam

Tạp chí eFinance – Tài chính điện tử - Cục Tin học và thống kê tài chính – Bộ Tài chính

Số 126-15/12/2013

1859 - 2767

Trần Thị Đào

Khoa KHCB

13.     

Giảm lãi suất tín dụng góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính

Số 08 (121)  2013

1859 – 4093

Nguyễn Thị Phương Chi

Khoa Kế toán

14.     

Kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu chi ngân sách nhà nước

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính

Số 07 (120)  2013

1859 – 4093

Nguyễn Thị Phương Chi

Khoa Kế toán

15.     

Thúc đẩy  văn hoá đọc – Chiến dịch tầm quốc tế

Tạp chí Tri thức thời đại – Bộ Thông tin & Truyền thông

Số 24-4/2014

1859 – 0918

Đào Thị Thu Hà

Khoa Kế toán