CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRONG TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NĂM HỌC 2016-2017

05/02/2018 | Số lượt đọc 443 | Thể loại: Bài báo


 

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRONG TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NĂM HỌC 2016-2017 

 

STT

 Tên bài báo

 

Họ và tên tác giả, đơn vị công tác

 

Tên tạp chí

Số và thời gian xuất bản

Chỉ số ISSN

Ghi chú

 

 1

Quản lý chi tiêu ngân sách Nhà nước theo kết quả đầu ra

Đặng Thị Thanh Hường – K.Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

4/2017

1859-3887

 

 

 2

Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán quan biên giới của doanh nghiệp nước ngoài

Nguyễn Thị Mai Hiên

 

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 2/2017 (651)

005-56

 

 

 3

Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Mai Hiên

Tài chính

Kỳ 1- Tháng 3/2017 (652)

005-56

 

 

 4

Nâng cao chất lượng học tập môn Kinh tế vi mô cho khối ngành kinh tế ở trường ĐH, CĐ hiện nay

Vũ Thị Thanh THủy

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, tháng 5/2017

1859-3917

 

 

 5

Kê toán môi trường tại các doanh nghiệp

Đào Thị Giang

Đào Thị Thu Hà

Tài chính

Kỳ 1- Tháng 9/2016 (640)

005-56

 

 

 6

Kế toán chi phí doàng vật liệu và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam

Đào Thị Giang

Đào Thị Thu Hà

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 2/2017 (651)

005-56

 

 

 7

Hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Nguyễn Thị Phương Chi

Tài chính

Kỳ 1- Tháng 5/2017 (656)

005-56

 

 

 8

Trao đổi một số điểm mới của chứng từ kế toán hiện nay

Trương Huyền Min

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 4/2017 (655)

005-56

 

 

 9

Những nội dung đáng chú ý vê lưu trữ tài liệu kế toán

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 4/2017 (655)

005-56

 

 

 10

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

Trần Thị Thu Hằng

Con số và sự kiện

Số 7/2017

0866-7322

 

 

 11

Yêu cầu tâm lý trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức và học tập của sinh viên hiện nay

Nguyễn Thị Hương Quyến

Giáo chức Việt Nam

Số 117, tháng 01/2017

1859-2902

 

 

 12

Tái cơ cấu ngân hàng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng

Đặng Thị Liên

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 5/2017 (657)

005-56

 

 13

Thị trường chứng khoán Việt Nam và triển vọng phát triển mới

Ngô Lê Vân Anh

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 4/2017 (655)

005-56

 

 

 14

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Kim Phượng

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, tháng 5/2017

1859-3917

 

 

 15

Chứng khoán phái sinh- lực đẩy cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàng Tuấn Anh

Tài chính

Kỳ 1- Tháng 3/2017 (652)

005-56

 

 

 16

Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở trong quá trình đổi mới chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Chu Nga Thanh

Tài chính

Kỳ 1- Tháng 4/2017 (654)

005-56

 

 

 17

Phát triển chứng khoán phái sinh: yêu cầu tất yếu với thị trường Việt Nam

Nguyễn Thị Khánh Chi

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 4/2017 (655)

005-56

 

 

 18

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Bùi Thị Hải Yến

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 3/2017 (653)

005-56

 

 

 19

Chính sách tín dụng với việc phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn

Nguyễn Trung Thành

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 5/2017 (657)

005-56

 

 

 20

Tài chính vi mô góp phần giảm nghèo ở Việt Nam

Nguyễn Hồng Hạnh

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 3/2017 (653)

005-56

 

 

 21

Tổng quan thị trường tài chính tiền tệ quý I/2017 và định hướng thời gian tới

Phạm Thị Lan

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 5/2017 (657)

005-56

 

 

 22

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới

Trần Thị Phượng

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 3/2017 (653)

005-56

 

 

 23

Nâng cao vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường CĐCĐHN

Nguyễn Thị Bích Phượng – K. QTKD

Thiết bị giáo dục

Số 136, tháng 12/2016

1859-0810

 

 

 24

Quản lý chất lượng trong đầu tư xây dựng

Đỗ Hoàng Tùng

Người xây dựng

Số 3&4/2017

0866-8531

 

 

 25

Tiết kiệm trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thành Ngọc Hùng

Người xây dựng

Số 1&2/2017

0866-8531

 

 

 26

Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động đến kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 10/2016 (643)

005-56

 

 

 27

Giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trần Thị Huyền Trang

Công thương

Số 3- Tháng 3/2017

0866-7756

 

 

 28

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đô thị

Bùi Tùng Lâm

Người xây dựng

Số 3&4/2017

0866-8531

 

 

 29

Áp lực lạm phát năm 2017

Phạm Thị Hương

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Số 114-04/2017

1859-1671

 

 

 30

Chủ động xây dựng, triển khai nhanh các cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư

Bùi Thị Tiến

Hữu nghị

Số 129-2017

1859-4573

 

 

 31

Biến tiềm năng lợi thế thành cơ hội phát triển

Bùi Thị Tiến

Hữu nghị

Số 130-2017

1859-4573

 

 

 32

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ỏe Việt Nam

Nguyễn Minh Thủy

Tài chính

Kỳ 2- Tháng 11/2016 (645)

005-56

 

 

 33

Lựa chọn mô hình quản lý vốn doanh nghiệp Nhà nước

Trịnh Thị Phương Mai

Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Số 115-05/2017

1859-1671

 

 

 34

Từ mượn tiếng nước ngoài trong tiếng Việt và một số ảnh hưởng đến học tập của sinh viên

Nguyễn Thu Hương- K.KHCB

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 9/2016

1859-3917

 

 

 35

Phát triển thể lực chung cho sinh viên ở các trường Cao đẳng, Đại học trong giai đọng hiện nay.

Nguyễn Phi Thường

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 9/2016

1859-3917

 

 

 36

Phát triển từ vựng cho sinh viên bằng phương pháp phản xạ tự nhiên trong dạy học tiếng Anh

Trần Thị Liên Hương

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 9/2016

1859-3917

 

 

 37

Phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho người học thông qua các hình thức tương tác trong giờ học

Nguyễn Phương Nga

Thiết bị giáo dục

Số 142, Kỳ 1- tháng 4/2017

1859-0810

 

 

 38

Nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên các trường

Trần Hồng Đức

Cộng sản điện tử

Số 1265, ngày 08/6/2017

0866-7276

 

 

 39

Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Ngọc Lan

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 8/2016

1859-3917

 

 

 40

Biện pháp kích thích hứng thú học tập cho sinh viên cao đẳng, đại học môn Vật lý đại cương

Hà Thị Hằng

Giáo dục và xã hội

Số 71(132) Tháng 2/2017

1859-3917

 

 

 41

Sử dụng phương pháp trò chơi để luyện tập ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên các trường CĐ, ĐH hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Giáo dục và xã hội

Số 71(132) Tháng 2/2017

1859-3917

 

 

 42

Định hướng xã hội hcur nghĩa trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Quý

Môi trường

Số 5/2017

1859-042X

 

 

 43

Người thương binh làm giàu từ cây nấm

Nguyễn Thị Minh Quý

Xây dựng Đảng

7/2016

0886-7442

 

 

 44

Thiết kế hoạt động dạy học tiếng Anh giao tiếp theo hướng tích cực tại các trường Đại học, Cao đẳng

Nguyễn Thị Hồng Thơ

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 3/2017

1859-3917

 

 

 45

Đánh giá kết quả học tập môn hóa của sinh viên thông qua câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Hoàng Thị TĨnh

Thiết bị giáo dục

Số 140, Kỳ 1- Tháng 3/2017

1859-0810

 

 

 46

Vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Lê Thị Minh

Môi trường

Số 12/2016

1859-042X

 

 

 47

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo

Nguyễn Thị Hà

Giáo chức

Số 122, tháng 6/2017

1859-2902

 

 

 48

Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Toán học cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế

Đỗ Thị Thanh Huyền

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 3/2017

1859-3917

 

 

 49

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp hướng tới nhu cầu xã hội

Trần Thị Đào

Lao động và xã hội

Số 545 từ 16-28/2/2017

0866-7643

 

 

 50

Nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên các trường ĐH, CĐ trong giai đoạn hiện nay

Đào Ngọc Toản

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 3/2017

1859-3917

 

 

 51

Giáo dục ý thức pháp luật nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng, Đại học trong giai đoạn hiện nay

Phạm Thị Tuyết Hạnh

Giáo dục và xã hội

Số 73 (143), Tháng 4/2017

1859-3917

 

 

 52

Một số biện pháp khắc phục khó khăn về nghe cho sinh viên khi học môn tiếng Anh ở các trường Cao đẳng, Đại học

Nguyễn Thanh Xuân

Giáo dục và xã hội

Số đặc biệt, Tháng 11/2016

1859-3917

 

 

 53

Một số bài học kinh nghiệm về đối ngoại cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay

Khiếu Thị Oanh

Giáo chức

Số 122, tháng 6/2017

1859-2902

 

 

 54

Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến cho hệ thống cân bằng định lượng dựa trên phương pháp Backstepping

Nguyễn Văn Hưng

NCKH- ĐH Sao đỏ

Số 54/2016

1859-4190

 

 

 55

Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của phần mềm Microsoft Frontpage để thiết kế bài giảng điện tử

Dương Thị Huyền

Thiết bị giáo dục

Số 143, Kỳ 2- Tháng 4/2017

1859-0810

 

 

 56

Ứng dụng phần mềm Imindmap để thiết kế sơ đồ tư duy  vào xây dựng bài giảng truyền động điện tại trường CĐCĐHN

Đặng Đình Nhiên

TRần Thị Hương Giang

Thiết bị giáo dục

Số 140, Kỳ 1- Tháng 3/2017

1859-0810

 

 

 57

Giải pháp tổ chức không gian bếp hiện đại

Lê Minh Chi- K. XD

Văn hóa nghệ thuật

Số 369, tháng 6/2017

0866-8655

 

 

 58

Nghiên cứu ứng dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề thuật toán ở trường CĐCĐHN

Lý Đức Hưng- K. CNTT

Giáo dục

Số 394- Kỳ 2, tháng 11/2016

0866-7476

 

 

 59

Quản lý chi tiêu công sao cho hiệu quả

Phạm Hương Linh- Phòng ĐT

Tài chính điện tử

157- Tháng 7/2016

1859-2767

 

 

 60

Các phương pháp dạy phát âm tiếng Anh hiệu quả

Trần Mỹ Hạnh- Phòng KH&ĐN

Công thương

Số 6, Tháng 5/2017

0866-7756

 

 

 61

Việt Nam- ASEAN cần tiếp tục đầu tư để duy trì tăng trưởng

Đồng Thanh Thủy- Ban TTGD

Kiểm toán

Số 107, Tháng 9/2016

1859-1671