DANH MỤC XẾP LOẠI ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

06/11/2015 | Số lượt đọc 1037 | Thể loại: Cấp cơ sở


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

DANH MỤC XẾP LOẠI ĐỀ TÀI KH&CN  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 

 

 

TT

 

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

THÀNH VIÊN THAM GIA

XẾP LOẠI

1.               

01-14

Xây dựng mô hình thực hành, thực tập cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Hoàng Thị Tuyết Mai

Khoa Xây dựng

Nguyễn Xuân Thông

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thịnh Mai Hương

Nguyễn Thị Thu Hà

Tốt

2.               

02-14

Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Moodle để ứng dụng thiết kế hệ thống hỗ trợ hoạt động tự học cho sinh viên ngành CNTT trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Khoa Công nghệ thông tin

Chu Thị Hồng Hải

Triệu Thu Hương

Nguyễn Đức Việt

Vũ Thị Kim Hương

Tốt

3.             

03-14

Vai trò của giảng viên, giáo viên trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Lan

Khoa Khoa học cơ bản

Phạm Thị Kim Dung

Trần Thanh Nga

Tốt

4.             

04-14

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Đỗ Lê Thị Minh

Khoa Khoa học cơ bản

Phạm Thị Quyên

Nguyễn Thị Hà

Xuất sắc

5.               

05-14

Tổ chức thực hiện công tác cố vấn học tập nhằm nâng cao trách nhiệm của giảng viên tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Trần Thị Thu Hằng

Khoa Kế toán

Vũ Thị Thanh Thủy

Tốt

6.               

07-14

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hành đọc và phân tích Báo cáo tài chính cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành TCNH tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Trần Thị Phượng

Khoa Tài chính ngân hàng

Bùi Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Khánh Chi

Phan Đăng Ninh

Tốt