DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2008-2009

24/04/2015 | Số lượt đọc 1821 | Thể loại: Cấp cơ sở


 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2008-2009

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị công tác

Thành viên tham gia

Xếp loại

1

Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các trường Đại học – Cao đẳng. Thực trạng và giải pháp.

Hoàng Ngọc Trí

Hiệu trưởng

 

A

2

Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng khối ngành xây dựng nhằm đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH của Thủ đô Hà nội

Nguyễn Tú Uyên

Phó Hiệu trưởng

 

A

3

Những điều cần biết của học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

Lê Minh Đức

 

Phòng Công tác HSSV

Nguyễn Duy Phi

Nguyễn Văn Học

Đặng Thanh Dũng

Vũ Tiễn Dũng

Nguyễn Quang Anh

Triệu Thị Lương

A

4

Đề án đổi tên trường: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội thành trường Cao đẳng Quản lý và Công nghệ Hà nội”.

Nguyễn Văn  Hùng

Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Đức Minh

Lê Xuân Giang

Nguyễn Thị Vân

A

5

Ứng dụng phần mềm quản lý điểm theo Quy chế 40

Nguyễn Phúc Đức

Phòng Đào tạo

Mai Ngọc Vinh

Mai Thị Dung

Nguyễn Hồng Sơn

Trần Văn Khánh

Trần Thị Hồng Hạnh

Trương Huyền Minh

A

6

Xây dựng quy trình, kế hoạch chi tiết và các bước tiến hành quy trình tự đánh giá

Phạm Thị Mai Hồng

Phòng Khảo thí và ĐBCL

Đặng Văn Hoài

Chu Phương Lan

Nguyễn Thị Thu Hương

A

7

Quy định về hoạt động NCKH – SKKN của trờng Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

 

A

8

Phần mềm thi trực tuyến

Văn Duy Minh

Khoa CNĐ- ĐTTH

Dương Quỳnh Nga

A

9

Phần mềm quản lý thư viện

Hoàng Trung Hiếu

Khoa CNĐ- ĐTTH

Nguyễn Hiền Du

A

10

Giáo án điện tử môm Vẽ kỹ thuật

Nguyễn Bá Thuận

Khoa CNĐ- ĐTTH

 

A

11

Giáo án điện tử Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đỗ Quang Minh

 

Khoa Khoa học cơ bản

Nguyễn Công Đại

Phạm Thị Quyên

Trần Hồng Đức

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Lan

A

12

Đề thi môn vi mô

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Nguyễn Thị

Phương Chi

 

Khoa Kế toán

 

A

13

Chương trình đào tạo sơ cấp hệ CNKT nghề Vận hành máy khoan cọc nhồi.

Phạm Quốc Hùng

 

Khoa Giáo dục thường xuyên

Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Trần Thản

Ngô Văn Hùng

Phạm Hoài An

Nguyễn Bá Hùng

Nguyễn T. Thanh Huyền

Nguyễn Thị Ước

A

14

Chương trình đào tạo sơ cấp hệ CNKT nghề Vận hành cầu trục, cổng trục.

Phạm Quốc Hùng

 

Khoa Giáo dục thường xuyên

Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Trần Thản

Ngô Văn Hùng

Phạm Hoài An

Nguyễn Bá Hùng

Nguyễn T. Thanh Huyền

Nguyễn Thị Ước

A