DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2009-2010

24/04/2015 | Số lượt đọc 1935 | Thể loại: Cấp cơ sở


 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2009-2010

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị công tác

Thành viên tham gia

Xếp loại

1.   

Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo của trường CĐCĐHN

Hoàng Ngọc Trí

Hiệu trưởng

 

A

2.   

 Đề án quản lý đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

Nguyễn Tú Uyên

Phó Hiệu trưởng

Trần T Hồng Hạnh

Nguyễn Phúc Đức

Bùi Hùng Sơn

Trần Văn Khánh

Đỗ Văn Mạnh

Vũ T Kim Hương

A

3.   

Xây dựng các phương thức đo lường về đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo theo tín chỉ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

Phạm Thị Mai Hồng

Phòng Khảo thí và ĐBCL

 

A

4.   

Xây dựng quy trình triển khai áp dụng ISO 9001-2008

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng KH&ĐN

Phạm Thị Kim Dung

Nguyễn Bảo

Lại Thị Hương

Nguyễn Thị Huệ

Đào Thị Thuý

Hoàng Thuý Anh

A

5.   

Xây dựng yêu cầu chức năng đối với phần mềm quản lý áp dụng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

Hoàng Trung Hiếu

Khoa CNĐ- ĐTTH

Nguyễn Duy Phi

Nguyễn Tuấn Anh

 

A

6.   

Thiết kế chế tạo mô hình Robot khí nén điều khiển bằng PLC

Nguyễn Thành Long

Khoa CNĐ- ĐTTH

Nguyễn Bá Thuận

Võ Thị Thái

Trần Công Thắng

A

7.   

Mô hình dự thi toàn quốc “Quy trình thi công cọc khoan nhồi”

Nguyễn Xuân Thông

Khoa Xây dựng

Nguyễn Thịnh Đạt

Nguyễn Thu Tâm

Nguyễn P. Thành Công

 

A

8.   

Xây dựng và quản lý hệ thống thư điện tử của Trường CĐCĐ Hà nội trên công nghệ Google APPS EDUCATION EDITION

Hoàng Trung Hiếu

Khoa CNĐ- ĐTTH

Nguyễn Hiền Du

A

9.   

Xây dựng mới chương trình đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Hoàng Trung Hiếu

Khoa CNĐ- ĐTTH

 

A

10.             

Xây dựng mới chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.

Nguyễn T Thanh Huyền

KHoa QTKD

 

A