DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2010-2011

24/04/2015 | Số lượt đọc 1965 | Thể loại: Cấp cơ sở


 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2010-2011

 

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị công tác Thành viên tham gia Xếp loại
1 01-10 Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thanh niên đối với công tác giáo dục đạo đức HS-SV tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Trần Hồng Đức
Khoa Khoa học cơ bản TS Hoàng Ngọc Trí
Đỗ Quang Minh
Phạm Thị Quyên
Nguyễn Phúc Đức
Phạm Thị Mai Hồng
Lê Minh Đức
Nguyễn Xuân Thông
A
2 02-10 Một số giải pháp nâng cao Lý tưởng cách mạng cho HS - SV trường CĐCĐ HN. Nguyễn Công Đại Khoa Khoa học cơ bản Đỗ Quang Minh A
3 03-10 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin tại trường Cao đẳng Cộng đồng HN. Phạm Thị Quyên   Đỗ Quang Minh
Phạm Thị Mai Hồng
Trần Hồng Đức
A
4 04-10 Biên soạn bài tập thực tập cơ bản kế toán cho học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Nguyễn Mai Hiên Khoa Kế toán Nguyễn Bảo Ngọc A
5 05-10 Ứng dụng Windows server vào quản lý học tập của HSSV tại các phòng thực hành máy tính. Hoàng Trung Hiếu   Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tiêu Văn Giang
A
6 06-10 Quy trình quản lý hssv ngoại trú. Lê Minh Đức Phòng CT HSSV Đặng Thanh Dũng
Hoàng Hữu Thực
Triệu thị Lương
Phạm THị Kim Oanh
A
7 07-10 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hệ liên thông. Nguyễn Thị Thuận   Phạm Quốc Hùng
Nguyễn Trần Thản
Nguyễn Thị Ước
Ngô Văn Hùng
Phạm Thị Hoài An
Nguyễn Thanh Minh
Nguyễn Tiến Dũng
Đỗ Kim Bảo
A
8 08-10 Các giải pháp tăng cường quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường CĐCĐ HN. Nguyễn Tú Uyên Phó Hiệu Trưởng Hoàng Ngọc Trí,
Lại Thị Hương,
Nguyễn Phúc Đức,
Bùi Hùng Sơn,
Đỗ Văn Mạnh,
Phạm Thị Mai Hồng,
Nguyễn Văn Hùng,
Lê Minh Đức,
Nguyễn Xuân Thông,
Đặng T Thanh Hường,
Phạm T Kim Dung
A
9 09-10 Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020. Hoàng Ngọc Trí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng A
10 10-10 Đề án biên soạn, biên tập giáo trình 2010-2012. Nguyễn Phúc Đức   Bùi Hùng Sơn,
Nguyễn Văn Khánh,
Đỗ Văn Mạnh,
Vũ Thị Kim Hương,
Trần T Hồng Hạnh
A
11 11-10 Xây dựng các phương thức đo lường về đánh giá kết quả học tập của SV đào tạo theo tín chỉ. Phạm Thị Mai Hồng Phòng Đào tạo Nguyễn Thu Hương
Lý Đức Hưng
Đồng Thanh Thủy
A