DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2011- 2012

24/04/2015 | Số lượt đọc 1971 | Thể loại: Cấp cơ sở


 

 DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2011- 2012

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị công tác

Thành viên tham gia

Xếp loại

1.   

01-11

Giải pháp quản lý hoạt động dạy- học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

TS. Đào Hải

Phòng đào tạo

Bùi Hùng Sơn

Đỗ Văn Mạnh

Nguyễn Văn Khánh

Trần Thị hồng Hạnh

Nguyễn Thu Hương

Hoàng Ngọc Hương

Tốt

2.   

02-11

Phần mềm ứng dụng quản lý trong công tác thanh tra GD

ThS. Đặng Văn Hoài

Ban TTGD

Nguyễn Hiền Du

Nguyễn Việt Đức

Trần Ngọc Dương

Đỗ T. Thanh Huyền

Vũ Tiến Dũng

Đạt

3.   

03-11

Quản lý thi, kiểm tra trắc nghiệm bằng Server tại các phòng thực hành máy tính

ThS.Hoàng Trung Hiếu

 

Khoa CNĐiện, ĐTTH

Nguyễn T Hồng Thúy

Văn Duy Minh

Dương Quỳnh Nga

Triệu Thu Hương

Tốt

4.   

05-11

Thiết kế cải tạo không gian chức năng và cảnh quan tổng thể trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội làm mô hình phục vụ công tác giảng dạy môn học nguyên lý thiết kế kiến trúc

ThS.Nguyễn Thị Vĩnh Hà

 

Khoa Xây dựng

Nguyễn Thịnh Đạt

Trần Thanh Thủy

Xuất sắc

5.   

07-11

Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong học sinh – sinh viên trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

ThS.Nguyễn Ngọc Lan

Khoa KHCB

Nguyễn Công Đại

Tốt

6.   

08-11

Thiết kế tìa liệu học tập bổ trợ môn tiếng Anh chuyên ngành Tài chính theo hướng lấy người học làm trung tâm tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội

ThS.Nguyễn THu Hương

 

Khoa KHCB

Nguyễn T Ngọc Tuyết

Phạm Thị Kim Dung

Xuất sắc

7.   

09-11

Vấn đề phát âm tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội. Thực trạng và giải pháp

ThS.Nguyễn Phương Nga

 

Khoa KHCB

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn T Ngọc Tuyết

Tốt

8.   

10-11

 Các giải pháp kích thích hứng thú học tập cho SV thông qua giảng dạy môn VLĐC Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà nội.

ThS.Hà Thị Hằng

Khoa KHCB

Đào Hải

Đỗ Quang Minh

 

Tốt

9.   

11-11

Tăng cường hoạt động tự học của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê.

ThS.Lý Thanh Hương

Khoa KHCB

Đỗ Quang Minh

Đinh Thế Tho

Tốt

10.    

12-11

Vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU – Thực trạng và khuyến nghị

ThS.Nguyễn Thanh Tùng

 

Khoa QTKD

Nguyễn Ngọc Hà

Trần Huyền Trang

Nguyễn Thu Hương

Khương Linh Diệp

Tốt