DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2013- 2014

07/05/2015 | Số lượt đọc 2165 | Thể loại: Cấp cơ sở


 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2013- 2014

 

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị công tác Thành viên tham gia Xếp loại
1 01-13 Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử cho các môn học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện áp dụng phần mềm Microsoft office Front page ThS. Dương Thị Huyền 
Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Lê Văn Mạnh

Võ Thị Thái
Tốt
2 02-13 Giải pháp tăng cường kỹ năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội.

Th.S Nguyễn Bảo Ngọc  

Khoa Kế toán

Đặng Thị Liên

Nguyễn Thị Mai Hiên

Nguyễn Thị Thu Hằng
Tốt
3 03-13 Vai trò của giảng viên, giáo viên trong việc giáo dục văn hoá học đường cho HSSV trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội. Th.S  Nguyễn Thị Hoa    Khoa Khoa học cơ bản

Phạm Thị Quyên

Nguyễn Ngọc Lan
Tốt
4 04-13 Ứng dụng CNTT vào quản lý thiết bị kỹ thuật trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội. Trần Lan Hương    Phòng Quản trị

Đỗ Hải Dương

Đỗ Thị Hồng

Nguyễn Việt Đức

Đỗ Văn Mạnh  
Xuất sắc
5 05-13 Nghiên cứu giải pháp nâng cao kỹ năng học tập môn học Khoa học Mác- Lênin của sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội Th.S Hồ Kim Hương    Khoa Khoa học cơ bản Phạm Thị Quyên  Tốt
6 06-13 Giải pháp Marketing nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong đào tạo của Khoa Kế toán trường CĐ Cộng Đồng Hà Nội với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tại Hà Nội. Phạm Hương Linh Khoa Kế toán

Đặng Thị Thanh Hường

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Minh Hải ( thành viên ngoài)
Khá
7 07-13 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội trong quá trình dạy học. Lý Thanh Hương  Khoa Khoa học cơ bản Nguyễn Công Đại
Vũ Kim Hương
Phạm Thị Qyên
Đỗ T. Thanh Huyền
Tốt
8 08-13 Phát triển kỹ năng xây dựng mô hình toán học để giải các bài toán thực tế cho sinh viên trong dạy học môn toán tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội. Trần Thanh Nga Khoa Khoa học cơ bản Đỗ Lê Thị Minh Xuất sắc
9 09-13 Nghiên cứu các mô hình kết cấu chịu lực nhà cao tầng làm tài liệu giảng dạy tại khoa Xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Nguyễn Hùng Tuấn Khoa Xây dựng Bùi Văn Viên
Hoàng Thị Tuyết Mai
Xuất sắc
10 10-13 Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hành nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp ứng dụng trong giảng dạy chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Phan Đăng Ninh 

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Hồng Ngân

Phạm Thu Trang 
Tốt
11 11-13 Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng anh của học viên tại trung tâm Ngoại ngữ-tin học và Nghiệp vụ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Đinh Thị Hồng Hải  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Nghiệp vụ

Nguyễn Thanh  Thủy

Trần Mỹ Hạnh

Hoàng Thị Quỳnh Mai

Lê Văn Long

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Mạnh Huy
Tốt
12 12-13 Thiết kế hoạt động dạy-học tiếng Anh giao tiếp hệ Cao đẳng theo hướng tích cực tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội. Nguyễn Thu Hương  Khoa Khoa học cơ bản Nguyễn Phương Nga Xuất sắc