Ngành nghề đào tạo

17/09/2014 | Số lượt đọc 19808 | Thể loại: Đào tạo


 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Trình độ Cao đẳng hệ chính quy

TT

Ngành đào tạo

Mã số

Mã ngành
tuyển sinh

Ghi chú

I

CAO ĐẲNG

1

Kế toán

51340301

C 340301

 

2

Quản trị kinh doanh

51340101

C 340101

 

3

Tài chính – Ngân hàng

51340201

C 340201

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

51510103

C 510103

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510301

C 510301

 

6

Công nghệ thông tin

51480201

C 480201

 

7

Quản lý xây dựng

51580302

C 580302

 

8

Hệ thống thông tin quản lý

51340105

C 340405

 

9

Vật liệu và cấu kiện xây dựng

51510105

C 510105

 

II

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TCCN

1

Kế toán

 

 

 

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

 

 2. Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy

TT

Ngành đào tạo

Ghi chú

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

2

Kế toán doanh nghiệp

 

3

Điện dân dụng và công nghiệp

 

4

Quản trị hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

3. Chương trình đào tạo nghề

TT

Ngành đào tạo

Mã số

Ghi chú

I

CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

1 Kếtoán DN 50340301  
2 Quản trị mạng máy tính

50480206

 
3 Điện dân dụng 20510301  

I

SƠ CẤP NGHỀ

 

 

1 Nề hoàn thiện    
2 Cốt thép hàn    
3 Điện nước    
4 Vận hành máy ủi    
5 Vận hành máy Xúc    
6 Vận hành máy nâng    
7 Vận hành cần trục    
8 Tin học văn phòng    
9

...