KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

23/07/2015 | Số lượt đọc 6495 | Thể loại: Kế hoạch công tác


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

 

TT

Nội dung

Thời gian

Thành phần

Đơn vị/ GV hướng dẫn

Địa điểm

Ghi chú

1

Phổ biến một số kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016

Ngày 27/7/2015

( 8h30 – 11h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa

Đơn vị chủ trì: P. Đào tạo

P. Đào tạo

Hội trường nhà A1

P. Quản trị chuẩn bị HT;

Đoàn TN chuẩn bị âm thanh

2

Xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo

Ngày 29/7/2015

( 8h – 11h30 )

Giảng viên, giáo viên các khoa

Đơn vị chủ trì: P. Đào tạo

TS Phan Huy Phú          – Hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long

Hội trường nhà A1

 

 

 

Ngày 29/7/2015

( 14h00 – 17h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa

Đơn vị chủ trì: P. Đào tạo

 

Hội trường nhà A1

Các khoa làm mục tiêu chương trình

3

Tập huấn Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến bằng phần mềm QLGD

Ngày 31/7/2015

( 8h – 9h30 )

Giảng viên, giáo viên các khoa KHCB

Đơn vị chủ trì: P. KT&ĐBCL

P. Khảo thí & ĐBCL

Phòng máy số 3

P. Quản trị chuẩn bị phòng máy

 

Ngày 31/7/2015

( 9h30 – 11h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa KT, QTKD

Đơn vị chủ trì: P. KT&ĐBCL

P. Khảo thí & ĐBCL

Phòng máy số 3

P. Quản trị chuẩn bị phòng máy

 

 

Ngày 31/7/2015

( 14h00 – 15h30 )

Giảng viên, giáo viên các khoa CN Đ-ĐT, CNTT, TCNH

Đơn vị chủ trì: P. KT&ĐBCL

P. Khảo thí & ĐBCL

Phòng máy số 3

P. Quản trị chuẩn bị phòng máy

 

 

Ngày 31/7/2015

(15h30 – 17h00 )

Giảng viên, giáo viên các khoa XD

Đơn vị chủ trì: P. KT&ĐBCL

P. Khảo thí & ĐBCL

Phòng máy số 3

P. Quản trị chuẩn bị phòng máy

- Thời gian học trong ngày:     + Sáng:  8h00 – 11h30;                                               + Chiều: 14h00 – 17h00.

- Ngoài thời gian lên lớp theo lịch, các buổi còn lại trong tuần giảng viên, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại khoa. CBVN các Phòng, Ban, Trung tâm làm việc bình thường.

- Các đơn vị chủ trì kết hợp Phòng Tổ chức – Hành chính với quản lý lớp học.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2015

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Phúc Đức

 


 

Tải xuống tệp Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm học 2015 - 2016