Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

04/05/2015 | Số lượt đọc 3237 | Thể loại: Thực đơn ngang


 

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

 

 

1. Giới thiệu chung

Quá trình thành lập:

Khoa Công nghệ Điện-Điện tử được thành lập theo quyết định số 144/QĐ/CĐCĐ ngày 6/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.  tiền thân là Cơ - điện được thành lập ngày từ những ngày đầu thành lập trường.

Thành tích tiêu biểu:

- Nhiều cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen;

- Nhiều giảng viên đạt giải trong các kỳ hội giảng các cấp (trong đó có 3GV đạt  GV giỏi cấp toàn quốc);

- Nhiều lượt học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi nghề Thành phố .

- Nhiều mô hình học cụ và đề tài nghiên cứu khoa học khoa học đạt giải cấp toàn quốc và Thành phố (trong đó có 03 mô hình học cụ đạt giải cấp toàn quốc và 02 đề tài NCKH được tặng Bằng Sáng kiến - sáng tạo Thủ đô );           

2. Chức năng – nhiệm vụ chính

- Thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 

3. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng: 9 giảng viên, giáo viên (trong đó có 8 Thạc sĩ, 1 Cử nhân)

- Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Chu Phương Lan

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

0917.384.990

2

Nguyễn Đình Hùng

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

0926.581.958

3

Nguyễn Văn Hưng

Thư ký khoa

Thạc sĩ

0903.246.695

4

Dương Thị Huyền

Tổ trưởng Công đoàn

Thạc sĩ

0975.985.886

5

Nguyễn Việt Long

Giảng viên

Thạc sĩ

0988.350.290

6

Trần Thị Hương Giang

Giảng viên

Thạc sĩ

0982.425.562

7

Nguyễn Văn Chính

Giảng viên

Thạc sĩ

0978.118.509

8

Đào Quang Huy

Giáo viên

Cử nhân (Cao học)

0973.639.589

9

Đặng Đình Nhiên

Giảng viên

Thạc sĩ

0986.643.865

4. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa: Tầng 1 nhà học A2            - SĐT: 024.3784.1886

E-mail: cnddt@chn.edu.vn