Khoa Giáo dục thường xuyên

15/04/2015 | Số lượt đọc 3003 | Thể loại: Cơ cấu tổ chức


  

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 


  

 

I/ CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý (hoặc đào tạo) các hệ: vừa làm vừa học, hệ liên thông, liên kết, hệ đào tạo sơ cấp nghề, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và một số các hệ đào tạo khác theo nhu cầu của xã hội được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

II/ NHIỆM VỤ

1. Đào tạo các hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp vừa làm vừa học.

2. Đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng kiểm tra nâng bậc thợ các nghề xây dựng.

3. Tuyển sinh và tổ chức hoạt động giảng dạy hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng các ngành của trường đào tạo (kế toán, xây dựng...).

4. Tuyển sinh, quản lý các lớp thuộc hệ liên kết, liên thông  giữa các bậc học với các trường Đại học mở lớp tại trường với cho các chuyên ngành Xây dựng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Các bậc liên thông

+ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học

+ Cao đẳng lên Đại học

+ Đại học Vừa làm vừa học

+ Cao học.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 07 người (02 Thạc sĩ, 05 Đại học) 

2. Nhân sự phòng Khoa Giáo dục thường xuyên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Nguyễn Trần Thản

Phó trưởng khoa

Kỹ sư

0904.129.386

2.       

Phạm Thị Hoài An

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

3.       

Nguyễn Thanh Minh

Chuyên viên

Cử nhân

 

4.       

Vũ Kim Bảo

Chuyên viên

Cử nhân

 

5.       

Phạm Thế Anh

Chuyên viên

Kỹ sư

 

6.       

Nguyễn Thịnh Mai Hương

Nhân viên

Kỹ sư

 

7.      

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Thạc sỹ

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Giáo dục thường xuyên

Tầng 1, nhà A2 - trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.0890

E-mail: khoagdtx@gmail.com