Khoa Quản trị kinh doanh

04/05/2015 | Số lượt đọc 2933 | Thể loại: Khoa Quản trị kinh doanh


 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 


 

I/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, học sinh - sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa.

* Mục tiêu đào tạo chiến lược: đào tạo, huấn luyện kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp xong chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên đạt được các kỹ năng sau đây:

- Khả năng thuyết trình trước công chúng

- Khả năng làm việc theo nhóm, lãnh đạo

- Khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc

- Khả năng bán hàng, marketing

* Các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Phòng kinh doanh/ bán hàng/ marketing tại các đơn vị

- Phòng giao dịch của đơn vị

- Phòng đối ngoại của đơn vị

- Nhân viên văn phòng

- Nhân viên phát triển thị trường, tiếp thị

- Các công ty chuyên về tổ chức sự kiện và truyền thông

 

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 12 người (12 Thạc sĩ)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa
Trưởng bộ môn Marketing

Thạc sĩ (NCS)

0945.155.599

2.       

Nguyễn Ngọc Hà

Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Quản trị

Thạc sĩ (NCS)

0989.091.989

3.       

Thành Ngọc Hùng

Giảng viên

Thạc sĩ

0989.188.951

4.       

Nguyễn Thị Bích Phượng

Giảng viên

Thạc sĩ

0982.802.767

5.       

Đỗ Hoàng Tùng

Giảng viên

Thạc sĩ

0932.314.766

6.       

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

Thạc sĩ (NCS)

0946.889.896

7.       

Trần Thị Huyền Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

0975.705.127

8.       

Bùi Tùng Lâm

Giảng viên

Thạc sĩ (NCS)

0914.898.985

9.       

Nguyễn Thu Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

0983.938.328

10.  

Bùi Thị Tiến

Giảng viên

Thạc sĩ

 

11.  

Phạm Thị Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12.  

Trịnh Thị Phương Mai

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

 

III/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Văn phòng khoa: Tầng 2 nhà học A3

Điện thoại: 024.3784.5152

E-mail: huyennt@chn.edu.vn

  


 

XEM THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC THẦY/ CÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH