Khoa Xây dựng

04/05/2015 | Số lượt đọc 3511 | Thể loại: Khoa Xây dựng


 

KHOA XÂY DỰNG

 

 

I/ CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ    

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

            - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa. 

 

II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 16 (09 Thạc sĩ, 07 Đại học)

2. Nhân sự:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Nguyễn Xuân Thông

Trưởng khoa

Thạc sĩ (NCS)

0912279957

2.       

Hoàng Thị Tuyết Mai

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

 

 

Tổ Kết cấu

 

 

 

3.       

Lê Văn Kiên

Giảng viên

Kỹ sư

 

4.       

Thân Đăng Tùng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5.       

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

6.       

Bùi Văn Viên

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

Tổ Thi Công

 

 

 

7.       

Nguyễn Hữu Thiết

Trưởng bộ môn

Kỹ sư

 

8.       

Nguyễn Hữu Giang

Giảng viên

Thạc sĩ

 

9.       

Phạm Văn Thảo

Giáo viên

Kỹ sư

 

 

Tổ Kiến Trúc

 

 

 

10.   

Vũ Minh Đạo

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

 

11.   

Trần Thị Thanh Thuỷ

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12.   

Đoàn Nguyện

Giảng viên

Kiến trúc sư

 

 

Tổ Cơ sở

 

 

 

13.   

Lê Văn Thịnh

Giảng viên

Kỹ sư

 

14.   

Hoàng Tấn Phúc

Giảng viên

Kỹ sư

 

15.   

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

 

16.   

Trần Lan Anh

Giảng viên

Kỹ sư (Cao học)

 

 

 

III/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Xây dựng

Văn phòng khoa: Tầng 1 nhà học A3

Điện thoại: 024.3784.1885

E-mail: xaydungcdhn@gmail.com