Liên hệ

15/04/2015 | Số lượt đọc 15375 | Thể loại: Cơ cấu tổ chức 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 102 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 3784.5165; FAX: 024. 3784.5153

Website: http://www.chn.edu.vn; Email: tccb@chn.edu.vn


 

Vị trí trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội