Phòng Công tác HSSV

04/05/2015 | Số lượt đọc 3557 | Thể loại: Phòng Công tác HSSV


 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

 

 


 

I/CHỨC NĂNG

Phòng công tác HSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo dục HSSV và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác HSSV.

 II/NHIỆM VỤ

1. Thu và quản lý hồ sơ, danh sách HS-SV trúng tuyển; bố trí vào các lớp theo chuyên ngành tuyển chọn, chỉ định ban đại diện hoặc cố vấn học tập lớp, tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học, đầu năm học, cuối khoá và làm thẻ HSSV.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong HSSV.

3. Tổ chức và quản lý HSSV ngoại trú theo quy chế.

4. Phân loại HS-SV, theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV, giải quyết các thủ tục cho HSSV bảo lưu, chuyển trường và thôi học về địa phương.

5. Thực hiện chế độ học bổng, thông báo thu học phí, lệ phí, trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội và các loại bảo hiểm  theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với HSSV, đôn đốc thu học phí, lệ phí.

6. Phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa tổ chức học tập của HSSV theo đúng chương trình kế hoạch, thực hiện đúng nội quy, quy chế hiện hành.

7. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc cố vấn học tập, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với HSSV.

8. Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính, tổ bảo vệ, công an và chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT phòng chống các tệ nạn xã hội trong HSSV.

9. Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, khám sức khỏe cho HSSV, phối hợp với y tế Trường và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 08 người (04 Thạc sĩ, 02 Đại học, 02 Cao đẳng)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Lê Minh Đức

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0983 629 968

2.       

Triệu Thị Lương

Nhân viên

Cử nhân CĐ

 

3.       

Hoàng Hữu Thực

Nhân viên

Cử nhân CĐ

 

4.       

Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

5.       

Tạ Thị Phượng

Giảng viên

Kỹ sư

 

6.       

Ninh Văn Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7.      

Trần Hồng Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

 0989 495 589

8.      

Đặng Tiến Hòa

Giảng viên

Kỹ sư

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Tầng 1, nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.5154

Email: cthssv@chn.edu.vn