Phòng Đào tạo

15/04/2015 | Số lượt đọc 4266 | Thể loại: Phòng Đào tạo


 

PHÒNG ĐÀO TẠO

  

  

I/ CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; tổ chức thi tuyển sinh; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập trong toàn trường.

II/ NHIỆM VỤ

1. Đề xuất với Hiệu trưởng các phương án và giải pháp về phát triển đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của trường;

2. Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo hệ cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

3. Lập kế hoạch tuyển sinh và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai công tác tuyển sinh;

4. Xây dựng các chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, thi hết học kỳ và thi tốt nghiệp; theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được duyệt;

5. Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy; quản lý giờ giảng của giảng viên, giáo viên giảng dạy hệ cao đẳng, liên thông cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy;

6. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện quy chế đào tạo và các quy định của Hiệu trưởng về công tác đào tạo trong nhà trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo và các quy định của Hiệu trưởng về công tác đào tạo; đề xuất các ý kiến về cụ thể hoá và bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo;

7. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức công tác chấm thi, kiểm tra; quản lý và công bố kết quả thi và kiểm tra;

8. Quản lý hồ sơ học tập của sinh viên; lập danh sách sinh viên được học tiếp, học lại, ngừng học, thôi học và danh sách sinh viên tốt nghiệp;

9. Tổ chức khai giảng, bế giảng các khóa đào tạo cao đẳng, liên thông cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

10. Quản lý công tác cấp phát bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng, liên thông cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Quản lý công tác cấp phát chứng chỉ, chứng nhận môn học và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.

11. Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm và xác nhận kết quả học tập cho sinh viên hệ chính quy;

12. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập; nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm đào tạo;

            13. Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 09 người (09Thạc sĩ)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Bùi Hùng Sơn           

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0983.667.073

2

Phạm Hương Linh

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

 0912.024.743

3

Trần Văn Khánh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

5

Trần Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

6

Hoàng Ngọc Hương

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

7

Đỗ Văn Mạnh

Tổ trưởng

Thạc sĩ

 

8

Lê Thu Hà

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

9

Hoàng Thị Tĩnh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tầng 2, nhà Hiệu bộ- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.9979; Fax: 024.3784.9979

Email: daotao@chn.edu.vn