Phòng Khảo thí & ĐBCL

04/05/2015 | Số lượt đọc 3019 | Thể loại: Phòng Khảo thí & ĐBCL


 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

 

I/CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí và ĐBCL giáo dục và đào tạo của nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.

II/NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ khảo thí

            - Quản lý công tác biên soạn và và sử dụng hệ thống NHCHT, NHĐT của nhà trường.

            - Chủ trì công tác tổ chức thi kết thúc học phần, môn học của HSSV hệ chính quy và các hệ đào tạo khác trong toàn trường;

            - Tham gia tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các hệ, ngành đào tạo của trường.

2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng

            - Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT;

            - Đề xuất tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về công tác khảo thí và ĐBCL;

            - Tổ chức khảo sát về mức độ hài lòng của HSSV đã tốt nghiệp về chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường;

            - Tham gia các Hội đồng liên quan tới công tác ĐBCL của nhà trường.

3. Nhiệm vụ khác:  Giảng dạy chuyên môn và hoạt động Đảng, đoàn thể...

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 04 người (03 Thạc sĩ, 01 Đại học)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Lê Ngọc Vinh

Phó trưởng phòng

(Phụ trách chung)

Thạc sĩ

 0936.563.677

2

Trịnh Thị Huyền

Chuyên viên

Cử nhân

 

3

Đinh Thị Hảo

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Minh Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại phòng: 024.3782.0382

Địa chỉ Email: kiemdinh@chn.edu.vn