Phòng Quản trị

04/05/2015 | Số lượt đọc 3131 | Thể loại: Phòng Quản trị PHÒNG QUẢN TRỊ

 

I/CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, quản lý đất đai trong phạm vi quy hoạch và  được phép sử dụng. Cải tạo,  sửa chữa, xây dựng cơ bản, phát triển , mua sắm, quản lý và  sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của nhà Trường.

 II/ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của nhà trường;  Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị  khác trong phạm vi khuôn viên trường;  Kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn nghiệm thu kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị ….

2. Mua sắm cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập  theo kế hoạch và đúng quy định.

3. Phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo của trường.

4. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBVC. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của ngành y tế và cấp trên về công tác y tế, môi trường phòng chống dịch bệnh, quản lý, sử dụng, xây dựng bổ sung tủ thuốc và các dụng cụ y tế của nhà trường.

5. Thực hiện công tác vệ sinh công cộng trong các khu vực giảng đường, khu làm việc, các khu sinh hoạt khác và bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi toàn trường.

6. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản, sử dụng điện nước, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho CBVC và HS SV trong Trường…

7. Quản lý, vận hành, đăng tải thông tin (đã được phê duyệt) và khai thác có hiệu quả hệ thống mạng LAN và trang web của Nhà  trường.

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 08 người (04 Thạc sĩ, 01 Đại học, 02 Cao đẳng, 01 khác)

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Trần Lan Hương

Trưởng phòng

Thạc sĩ

0942.051.968

2.       

Hoàng Ngọc Anh

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

0979.950.880

3.       

Nguyễn Hữu Sinh

Nhân viên

Cử nhân CĐ

 0984.817.459

4.       

Vũ Thị Nhuần

Nhân viên

Thạc sĩ

0988.565.688

5.       

Nguyễn Việt Đức

Nhân viên

Thạc sĩ

0947.700.470

6.       

Dương Phi Hùng

Nhân viên

Cử nhân CĐ

 0904.122.293

7.       

Nguyễn Đức Việt

Nhân viên

Kỹ sư

 

8.      

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

Khác

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

PHÒNG QUẢN TRỊ

Tầng 2 Nhà A2 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại phòng: 024.3784.9982

Địa chỉ Email: quantri@chn.edu.vn