Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

04/05/2015 | Số lượt đọc 3748 | Thể loại: Phòng Tổ chức - Hành chính


 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

 

I/CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Hành chính Tham mưu giúp Đảng ủy, Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện chế độ với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đối nội, lễ tân, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và một số công tác khác.

 

II/NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển và sắp xếp cơ cấu của Trường; Đề xuất lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường;

2. Nghiên cứu đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái cán bộ, giảng viên, giáo viên, theo năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ đã đào tạo, sau đào tạo trên cở sở chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030;

3. Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; Kiểm tra việc bố trí nhân sự và sử dụng cán bộ viên chức đúng vị trí, chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo;

4. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; làm lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác.

5. Thẩm định, tiêu chuẩn cho cán bộ, viên chức thi nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng và sơ tuyển, thi tuyển vào các ngạch theo kế hoạch;

6. Đề xuất với Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng, giải thể các Hội đồng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng;

7. Nghiên cứu ứng dụng khoa học tổ chức, khoa học nhân sự vào bộ máy quản trị nhân sự, trên cở sở nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao ở bên ngoài;

8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra hồ sơ viên chức, lao động Hợp đồng, quản lý bổ sung, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, báo cáo, biểu mẫu thống kê nhân sự, theo dõi tăng, giảm số lượng, chất lượng viên chức; Xác nhận các loại văn bản của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng ;

9. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo Luật thi đua khen thưởng, Luật Viên chức, các nghị định của Chính phủ, Bộ, UBND Thành phố và quy định của nhà trường;

10. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng và các đơn vị khác làm công tác lễ tân Hội nghị do Nhà trường tổ chức;

11. Xây dựng báo cáo gửi các cấp có liên quan, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; tổng hợp kế hoạch hàng tháng của các đơn vị, giúp Ban giám hiệu. 

 

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 12 người (01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 02 Đại học, 02 Cao đẳng, 03 khác)

2. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1.       

Nguyễn Đức Minh

Phó trưởng Phòng

Thạc sĩ

0912.218.189

2.       

Trần Thúy Phương

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

3.       

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

4.       

Trương Thị Ngọc

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

5.       

Lê Thị Loan

Lưu trữ viên

Cử nhân

 

6.       

Phạm Phú Dũng

Giáo viên

Cử nhân

 

7.       

Phùng Đình Hạ

Nhân viên

 

 

8.       

Nguyễn Kim Liên

Nhân viên

 

 

9.   

Doãn Đức Tĩnh

Tổ trưởng

Cử nhân CĐ

 

10.   

Vũ Văn Công

Giáo viên

Cử nhân CĐ

 

11.   

Vương Văn Hiệp

Nhân viên

 

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tầng 1, nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3784.5165

Email: tccb@chn.edu.vn