Thông tư số 03.2017.TT-BLĐTBXH

11/03/2017 | Số lượt đọc 2061 | Thể loại: Quy chế, quy định


 

Thông tin văn bản 03/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành 01/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm