Thông tư số 04.2017.TT-BLĐTBXH

11/03/2017 | Số lượt đọc 1959 | Thể loại: Quy chế, quy định


 

Thông tin văn bản 04/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành 02/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm