Thông tư số 06.2017.TT-BLĐTBXH

13/03/2017 | Số lượt đọc 1213 | Thể loại: Quy chế, quy định


 

Thông tin văn bản 06/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 06/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 08/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm