Thông tư số 09.2017.TT-BLĐTBXH

03/04/2017 | Số lượt đọc 1317 | Thể loại: Quy chế, quy định


 

 

Thông tin văn bản 09/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Ngày ban hành 13/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm