KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

07/03/2017 | Số lượt đọc 2759 | Thể loại: Thực đơn ngang


 

KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

TT

 Tên môn học

Số TC

Số tuần TH

Số tiết lý thuyết 

Số giờ thực hành

Hình thức tổ chức lớp

 

I./ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

 

 

 

 

 

 

     1. KHÓA 9

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

1

Thực tập PLC & khí nén thủy lực

2

2

60

80

Lớp cố định

2

Thực tập nhà máy

4

8

 

320

Lớp cố định

3

LT ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử

3

 

45

 

Lớp cố định

4

TH ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử

2

2

60

80

Lớp cố định

 

NGÀNH CNTT

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Kỹ nghệ phần mềm và ứng dụng

3

 

60

 

Lớp cố định

3

NN lập trình và mạng truyền thông

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Thực tập trên máy vi tính

3

 

90

 

Lớp cố định

3

Phân tích báo cáo tài chính

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH QTKD

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Marketing dịch vụ

3

 

60

 

Lớp cố định

3

Chuyên đề tổng hợp

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH TCNH

 

 

 

 

 

1