THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG KHÓA 13 ĐỢT 1 VÀ TRUNG CẤP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

22/08/2018 | Số lượt đọc 4925 | Thể loại: Thông báo mới

Sinh viên khóa 13 vào trang sv.chn.edu.vn và đăng nhập để xem chi tiết lịch học, lịch thi, bảng điểm, chương trình đào tạo.

(Đăng nhập bằng Mã sinh viên và Mật khẩu khởi tạo là 1111)

 


  

  

  

  

  

 


[Tải TKB tuần 08/10/2018]

[Tải TKB tuần 01/10/2018]