Ban Giám hiệu

17/04/2015 | Số lượt đọc 8269 | Thể loại: Sơ đồ tổ chức


 

BAN GIÁM HIỆU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

  

1. Đ/c Nguyễn Phúc Đức - ThS. Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 1961
- Phòng làm việc: Tầng 3 nhà Hiệu bộ
- DĐ: 0912 553 143 -  CQ: 024. 37841827
- Email: 
duckts61@gmail.com

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và định hướng phát triển Trường; Tổ chức bộ máy, nhân sự; Hành chính tổng hợp; Công tác tài chính, Kế toán; Thanh tra; Nghiên cứu khoa học, đối ngoại.

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị sau:

+ Phòng Tổ chức -  hành chính

+ Phòng Kế toán - Tài vụ

+ Phòng Khoa học - Đối ngoại

+ Ban Thanh tra giáo dục.

  


 

2. Đ/c Nguyễn Duy Phi - KS. Phó Hiệu trưởng

- Năm sinh: 1957

- Phòng làm việc: Tầng 3, nhà Hiệu bộ

- ĐT: 024.3784.1883      DĐ: 0903.289.791     Fax: 024.3784.1883

- Email: phind@chn.edu.vn

- Lĩnh vực công tác: Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác giáo dục và rèn luyện của HS-SV; Công tác cơ sở vật chất.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Quản trị

+ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

+ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

  


 

3. Đ/c Nguyễn Tú Uyên - ThS. Phó Hiệu trưởng  

        - Năm sinh:  1958

        - Phòng làm việc: Tầng 3, nhà Hiệu bộ

        - ĐT:  024.3784.9978         DĐ:  0982.325.658     Fax:  024.3784.9978

        - Email:uyennt@chn.edu.vn
        - Lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo chính qui, liên thông, liên kết, đào tạo ngắn hạn

        - Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Đào tạo

+ Khoa khoa học cơ bản

+ Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

 + Khoa Công nghệ thông tin

+ Khoa Xây dựng

+ Khoa Kế toán

+ Khoa Quản trị kinh doanh

+ Khoa Tài chính - Ngân hàng

+ Khoa Giáo dục thường xuyên.

+ Trung tâm Đào tạo, Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ HSSV

+ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Nghiệp vụ.