ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

01/08/2016 | Số lượt đọc 1337 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

(CĐCĐ HN) Thực hiện kế hoạch số 15-KH/DUK ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đảng ủy tháng 6 của nhà trường.

Ngày 29/7/2016 trường CĐCĐ Hà Nội, Tổ chức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c Đảng ủy viên và toàn thể các đ/c Đảng viên trong Đảng bộ trường.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Lương Gia Ban Báo cáo viên TW & Thành ủy Hà Nội phổ biến quán triệt văn kiện  nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh 15 vấn đề, 8 thành tựu quan trọng, 8 hạn chế, 5 bài học và 6 nhiệm vụ trọng tâm mà văn kiện Đại Hội đã đề ra.

Tiếp theo hội nghị, Đ/c Nguyễn Phúc Đức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016.

           Kết thúc hội nghị, toàn thể Đảng viên viết bài thu hoạch về học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời quyết tâm triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất những nội dung của nghị quyết và chương trình công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016 đã đề ra./.