Chat Facebook

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ TƯ (KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

25/01/2017 | Số lượt đọc 1771 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện

     Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ trường.


    Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).


    Tiếp theo, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Chí Mì  nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Báo cáo viên Thành ủy Hà Nội phổ biến quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Trong đó, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.


      Kết thúc hội nghị, toàn thể Đảng viên viết bài thu hoạch về học tập quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư (Khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.