Hội diễn văn nghệ chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2016

13/11/2016 | Số lượt đọc 2255 | Thể loại: Thực đơn ngang

 


 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NHIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/11/1982 - 20/11/2015

 


 

PHONG TRÀO VĂN NGHỆ CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHUNG KHẢO HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

 


 

PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

 


 

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA ĐỘI BÓNG NHÀ TRƯỜNG

Đội bóng CBVC và Lao động hợp đồng của Nhà trường đá giao hữu với Đội bóng PA 83 Công an TP. Hà Nội