KÝ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ (FSI)

19/03/2018 | Số lượt đọc 1145 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

KÝ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ (FSI)

 

       Thực hiện chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong đó gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá.

       Ngày 14/03/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ (FSI) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa FSI và trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về mục tiêu, phương hướng hoạt động và tiềm năng hợp tác dựa vào ưu thế của mỗi bên, cùng nhất trí hợp tác bền vững và lâu dài bao gồm các nội dung:

       Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cung ứng nguồn nhân lực là sinh viên thực tập và sinh viên đã tốt nghiệp nghành CNTT cho FSI phù hợp với yêu cầu của FSI.

       FSI hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận ngay giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đến thực tập và làm việc tại FSI từ trình độ cơ bản và chuyên sâu về lập trình và số hóa dữ liệu … phục vụ các dự án trước mắt và lâu dài tại FSI.

       Sau khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác lãnh đạo hai đơn vị thống nhất cao việc giao cho các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai ngay để hiện thực hóa các nội dung đã ký.