Lịch hội thảo khoa học năm 2015

05/05/2015 | Số lượt đọc 2119 | Thể loại: Thông báo NCKH


 

LỊCH HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Tuần từ ngày 04/5/2015 đến ngày 8/5/2015


Ngày, tháng, năm

Sáng

Chiều

 

Thứ hai

4/5/2015

 

 

 

Thứ ba

5/5/2015

8h30: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Nguyễn Ngọc Lan)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

14h00: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Đỗ Lê Thị Minh)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

 

Thứ tư

6/5/2015

8h30: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Nguyễn Thị Hồng Thúy)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

14h00: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Trần Thu Hằng)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

 

Thứ năm

7/5/2015

8h30: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Nguyễn Trung Thành)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

14h00: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Trần Thị Phượng)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ

 

Thứ sáu

8/5/2015

8h30: Hội thảo khoa học

(CNĐT: Hoàng Thị Tuyết Mai)

TP: Theo giấy mời

ĐĐ: Phòng họp Hiệu bộ