TRƯỞNG KHOA XD NGUYỄN XUÂN THÔNG TẠI LỄ TUYÊN DƯƠNG 100 GƯƠNG MẶT ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC CỦA HÀ NỘI

31/05/2015 | Số lượt đọc 2051 | Thể loại: Tin nổi bật


 

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG NGUYỄN XUÂN THÔNG TẠI LỄ TUYÊN DƯƠNG 100 GƯƠNG MẶT ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI