CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

16/09/2014 | Số lượt đọc 1131 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện

        Thay mặt đoàn công tác, Phó giám đốc Sở Nội vụ Tp đã công bố và trao quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Đức, Phó hiệu trưởng trường CĐCĐ Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường CĐCĐ Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Dự lễ công bố, về phía trường CĐCĐ Hà Nội có các đ/c trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các đ/c trưởng, phó các đơn vị và các tổ chức đoàn thể.