ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG LẦN THỨ SÁU KHÓA XII

27/01/2018 | Số lượt đọc 911 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI TỔ CHỨC HỌC TẬP,

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG LẦN THỨ 6 KHÓA XII

 

(CĐCĐ HN) Thực hiện kế hoạch số 144a-KH/ĐU ngày 11/12/2017 của Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội về việc tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Ngày 18/01/2018 trường CĐCĐ Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết BCH TW Đảng lần thứ sáu Khóa XII.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Hội nghị đã nghe TS Nguyễn Thanh Giang Báo cáo viên TW của Học viện Chính trị Quốc gia phổ biến quán triệt Nghị quyết BCH TW Đảng lần thứ sáu Khóa XII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017  “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” 

 Kết thúc hội nghị, toàn thể Đảng viên viết bài thu hoạch về học tập, quán triệt nghị quyết, đồng thời quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung của nghị quyết và chương trình công tác Đảng năm 2018.