LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

30/11/2018 | Số lượt đọc 577 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘ
I      Chiều ngày 28/11/2018, tại phòng truyền thống trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Khoa học và Đối ngoại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

       Dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng có các đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc sở Nội vụ và Đ/c trưởng phòng công chức viên chức sở Nội vụ; Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các đồng chí trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhà trường.