PHỐI HỢP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2017 – 2021 GIỮA TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI VỚI TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CANADA (WUSC)

27/03/2017 | Số lượt đọc 1787 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện  PHỐI HỢP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2017 – 2021 GIỮA
TRƯỜNG CĐCĐ HÀ NỘI VỚI TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CANADA (WUSC)

 

 

 

     (CĐCĐHN) Ngày 21/3/2017 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức báo cáo công tác xây dựng chiến lược trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021 và chia tay với chuyên gia của tổ chức hỗ trợ đại học thế giới Canada (Wusc).

 

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Duy Phi – Phó hiệu trưởng; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa, ban trong trường; về phía tổ chức Wusc có chuyên gia chiến lược Tim Cyr cùng các chuyên gia tham dự.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã nghe chuyên gia về xây dựng kế hoạch chiến lược của tổ chức Wusc báo cáo quá trình cùng nhà trường xây dựng và thống nhất đưa ra bản dự thảo kế hoạch chiến lược cho trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Phúc Đức đã thống nhất và đánh giá cao những nội dung bản báo cáo xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược trường giai đoạn 2017 – 2021 nhằm thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

Đồng chí Hiệu trưởng bày tỏ cảm ơn đối với sự hợp tác của tổ chức Wusc với nhà trường trong suốt thời gian qua nói chung và tình nguyện viên của tổ chức Wusc nói riêng, đặc biệt là đối với chuyên gia chiến lược Tim Cyr, mong muốn có sự hợp tác bền vững và có hiệu quả từ cả hai phía.