Trung tâm Đào tạo, Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ HSSV

15/04/2015 | Số lượt đọc 3937 | Thể loại: Trung tâm Đào tạo, Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ HSSV


   

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

I/ CHỨC NĂNG

Tham mưu cho hiệu trưởng về hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn nhà trường với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tiến hành hoạt động tư vấn việc làm nhằm nâng cao chất lượng học tập – nghiên cứu khoa học của sinh viên; tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn.

 

II/ NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm, tư vấn kỹ năng mềm, tư vấn xã hội cho người học, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu.

2. Tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

3. Khai thác các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo địa  chỉ của các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 03 người (03 Thạc sĩ) và đội ngũ giảng viên, giáo viên thỉnh giảng với trình độ chuyên môn tay nghề cao, thâm niên giảng dạy lâu  năm  trong công tác đào tạo nghề, nhằm đảm bảo chất lượng tay nghề của học viên sau khi kết thúc khóa học.

2. Nhân sự :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

 

Mai Ngọc Vinh

Giám đốc

Thạc sĩ

0948.188.815

 

Ngô Văn Hùng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

Trần Ngọc Dương

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Đào tạo-Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên

Tầng 1, nhà A2 - Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3782.2684 - 0948.188.815

Email: dtdnsv@chn.edu.vn

 

 


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG