Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Nghiệp vụ

15/04/2015 | Số lượt đọc 5276 | Thể loại: Giới thiệu


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC & NGHIỆP VỤ


 I/ CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng, tổ chức quản lý, tuyển sinh, đào tạo ngoại ngữ - tin học và bồi dưỡng các nghiệp vụ theo đúng Quy chế, Quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động TB&XH, UBND Thành phố Hà Nội và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

II/ NHIỆM VỤ

          1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

        - Các chương trình ngoại ngữ;

        - Các chương trình tin học ứng dụng;

        - Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của người học.

          2. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

          3. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của các cơ quan quản lý cấp trên.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Số lượng: 05 người (03 Thạc sĩ, 02 cử nhân) và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ từ thạc sĩ trở lên đang công tác tại Khoa Công nghệ thông tin; Khoa học cơ bản; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng của Nhà trường.

2. Nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Nguyễn Thanh Thuỷ

Giám đốc

Thạc sĩ

0914.991.804

2

Đinh Thị Hồng Hải

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

Thạc sĩ

0917.290.299

3

Lê Văn Long

Chuyên viên

Thạc sĩ

0914.660.028

4

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

Cử nhân

0905.351.618

5

Nguyễn Hằng Nga

Chuyên viên

Cử nhân

 

 

 

IV/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC & NGHIỆP VỤ

Tầng 2 - Nhà A2 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Điện thoại: 024.3782.3452                 

Email: trungtam@chn.edu.vn