• ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 – 2020
    Thực hiện kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành uỷ Hà Nội về tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Tp Hà Nội; kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 1/8/2014 của Đảng uỷ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
« | 1 | 2 | 3 | »