Các khóa học đã đăng ký

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 7, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

  (CĐCĐ HN) Thực hiện kế hoạch số 172A-KH/ĐU của Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, ngày 03/8/2018, tại phòng truyền thống, ngay khi bắt đầu năm học mới 2018-2019. Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 Khóa XII”.

       Báo cáo viên Trung ương - TS. Đinh Văn Trung, phó ban tuyên giáo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phổ biến quán triệt Nghị quyết số 26 về công tác cán bộ, Nghị quyết số 27 về chính sác tiền lương, Nghị quyết số 28 về chính sách Bảo hiểm của Hội nghị TW 7 Khóa XII của Đảng tới Cán bộ, Đảng viên Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

      Tại hội nghị, TS. Đinh Văn Trung đã phân tích làm rõ thực trạng, nguyên nhân, chủ trương, mục tiêu, quan điểm và giải pháp của các nội dung về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm mà Hội nghị TW 7 đã ban hành nghị quyết.

      Các đồng chí cán bộ, Đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu, học tập quán triệt nghị quyết TW 7 tại chi bộ và viết bài thu hoạch gửi về Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội theo kế hoạch đã ban hành.

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Cao đẳng Cộng đồng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại Cao đẳng Cộng đồng?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!