Các khóa học đã đăng ký

HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(CĐCĐ. HN) Với mục đích xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

       Ngày 15/03/2018, tại hội trường Hiệu bộ, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội với các nội dung:

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội hỗ trợ công tác tuyển sinh và Đào tạo cho trường Đại học Mở TP. Hồ chí Minh về chương trình đào tạo từ xa qua mạng và các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn.

     Trường Đại học Mở TP. Hồ chí Minh cung cấp thông tin cụ thể về chương trình học, số tổng đài, phụ trách đào tạo đội ngũ tư vấn cho trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, phối hợp thực hiện các công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh.

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội  cung cấp cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên cho công tác tổ chức thi cuối kỳ tập trung.

     Trường Đại học Mở TP. Hồ chí Minh có những chính sách hỗ trợ hoạt động tuyển sinh và học phí riêng dành cho sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.

     Xúc tiến các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác giáo dục, nâng cao chất lượng quản lý và các hoạt động liên quan khác.

     Hai bên cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, các dự án nghiên cứu phục vụ cộng đồng địa phương.

     Các nội dung hợp tác sẽ được xây dựng kế hoạch và triển khai chi tiết, cụ thể theo sự thống nhất giữa trường Đại học Mở TP. Hồ chí Minh và trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội theo đúng qui định pháp luật hiện hành.


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Cao đẳng Cộng đồng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại Cao đẳng Cộng đồng?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!