Các khóa học đã đăng ký

Lễ ký kết TT Đào tạo chuyển tiếp lên ĐH với Đại học mở TP.Hồ Chí Minh


         (CĐCĐ HN) Ngày 16/01/2019, tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội thảo quốc tế “Phát triển quan hệ đối tác giáo dục Việt Nam - Canada” do Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức tại Huế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà nội đã ký kết thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp lên đại học với trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung:

  • Đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học: Hai bên sẽ phối hợp triển khai các ngành thế mạnh của hai trường, cụ thể: Ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh.
  • Về tuyển sinh đào tạo chuyển tiếp: Hai bên phối hợp tuyển sinh theo nhiều đợt trong năm theo chỉ tiêu được giao. Chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào (giai đoạn 1) thuộc chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng của trường CĐCĐ Hà Nội; phương thức tuyển sinh theo qui định của qui chế tuyển sinh Cao đẳng hiện hành; Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc người đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Về chương trình đào tạo: Hai bên phối hợp xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chương trình đào tạo Cao đẳng, Đại học chính qui hiện hành.

- Tổ chức đào tạo chuyển tiếp lên trình độ ĐH được tổ chức thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 tổ chức đào tạo tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội; thời gian từ 1,5 đến 2 năm do hai bên thống nhất khi xây dựng chương trình đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học.

+ Giai đoạn 2 tổ chức đào tạo sau khi kết thúc giai đoạn 1 căn cứ vào điều kiện chuyển tiếp giai đoạn 2 và nguyện vọng của người học, người học được xem xét học chuyển tiếp giai đoạn 2 lên trình độ Đại học chính qui hoặc Đại học vừa học vừa làm hoặc chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Đại học mở TP Hồ Chí Minh và được đánh giá và cấp bằng Đại học hệ chính qui theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Cao đẳng Cộng đồng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại Cao đẳng Cộng đồng?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!