Các khóa học đã đăng ký

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

(CĐCĐ HN) Triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2016-2017. Ngày 04/11/2016 trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017.

    Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động quận Cầu giấy; các đ/c trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường.

    Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 – 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016 – 2017, Đ/c Nguyễn Phúc Đức – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ rõ:

    Năm học 2015-2016 được sự quan tâm của lãnh đạo UBNDTP, các Sở, Ban, Ngành; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, định hướng của Ban giám hiệu nên các đơn vị trong nhà trường đã thống nhất tư tưởng hành động, thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu của nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016 và các nhiệm vụ chính trị được giao.

     Năm học 2016 - 2017, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi nhà trường phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa; tiếp tục thực hiện một số chương trình lớn trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.

    Với khẩu hiệu: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016 – 2017.

Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Cao đẳng Cộng đồng, về các khóa học, về các hoạt động và đời sống tại Cao đẳng Cộng đồng?
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

“Cao đẳng Cộng đồng đang có khóa học về Hướng dẫn du lịch, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị nhà hàng, Tiếng Anh, Phiên dịch TA du lịch - thương mại, Lập trình viên, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính, Điện dân dụng, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng...”

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!

Xét tuyển trực tuyến