Các khóa học đã đăng ký

Sứ mệnh, tầm nhìn

1. Sứ mệnh

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo đa ngành, đa hệ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng có thể làm việc được ngay, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; tiến hành nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để áp dụng vào các hoạt động đào tạo,phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội, trong nước và quốc tế.

2. Tầm nhìn

    Đến năm 2025 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp tự chủ, cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp trọng điểm của Hà Nội, triển khai đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, dịch vụ và xã hội. Cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tốt cung cấp cho đất nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

3. Chính sách chất lượng

   Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội cam kết:

  1. Duy trì Hệ thống bảo đảm chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các tiêu chí, tiêu chuẩn theo TT 28/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
  2. Thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp.
  3. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo; phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu xã hội.
  4. Tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và họctập.
  5. Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.
  6. Đảm bảo để người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp cao, chuyên môn kỹ năng tốt có thể làm việc được ngay hoặc tự tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.
  7. Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để tạo điều kiện và cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
  8. Được kiểm định và công nhận chất lượng của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

                                                                                                                                  


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các ngành nghề đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về quy chế tuyển sinh, hồ sơ nhập học, học bổng, học phí ?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp

Xét tuyển trực tuyến